November 19, 2019

Westin Kierland Resort & Spa
Scottsdale, AZ, USA

Westin Kierland Resort & Spa - Scottsdale, AZ, USA